Thursday, January 27, 2011

Beautiful Hand made Tasbih from Glass BeadsHanya sebesar tapak tangan..33 biji tasbih. Cantik dan mudah dibawa ke mana-mana. 
Harga - tasbih 33 biji mutiara
HANYA *RM15
Harga - Tasbih 33 biji Kristal
HANYA *RM20
BANYAK DESIGN, ANDA PILIH & KAMI HANTARKAN..
*Harga tidak termasuk pos*

A new modern design, only a size of your palm  & now its easier. You Choose & We deliver..:)
Price - 33 pearl beads
ONLY *USD5
Price - 33 crystal beads
 ONLY *USD7. 
(*postage will follow standard international charge)
        
   Tasbih 99 biji (99 beads)
Harga - tasbih 99 biji mutiara
HANYA *RM25
Harga - Tasbih 99 biji Kristal
HANYA *RM35
 Price - 99 pearl beads
ONLY *USD9
Price - 33 crystal beads
 ONLY *USD11.

(*postage will follow standard international charge)

Kami juga mengambil tempahan utk door gift.
QTY : 500 pcs ke atas = rm3.00
          : kurang dari 500 pcs = RM3.50.
MOQ : 100 pcs
We also cater tasbih as door gift.
Above 500 pcs = RM3.00
Below 500 pcs RM3.50
MOQ : 100 pcs

* sampel di atas adalah warna oren.
pilih warna tema utk majlis anda..*Tasbih

Apa itu tasbih? Tasbih adalah lingkaran tali yang mengandungi 33 butir atau 99 butir batu.  ‘Tasbih’ atau yang dalam bahasa Arab disebut dengan nama ‘Subhah’ adalah butir-butir yang diikat untuk menghitung jumlah banyaknya dzikir yang diucapkan oleh seseorang, dengan lidah atau dengan hati. Seiring dengan lafaz zikir, kata-kata mengingati kebesaran Allah, Mengingati Allah s.w.t melalui sembahyang merupakan zikir yang paling sempurna. Zikir dalam sembahyang menggabungkan pengakuan bahawa yang diingatkan itu adalah Allah s.w.t; bahawa Allah s.w.t yang diingati itu adalah Tuhan; bahawa tiada Tuhan melainkan Dia; bahawa Allah adalah Tuhan yang disembah; bahawa menyembah Allah s.w.t adalah dengan perkataan, perbuatan dan perasaan; bahawa apa sahaja yang dilakukan adalah kerana mentaati-Nya dan kerana ingat kepada-Nya. Sehubungan dengan itu terdapat banyak hadits yang menganjurkan jumlah dan waktu berdzikir, misalnya selepas sholat fardhu yaitu tiga puluh tiga kali dengan ucapan Subhanallah, tiga puluh tiga kali Alhamdulillah dan tiga puluh tiga kali Allahu Akbar, kemudian dilengkapi menjadi seratus dengan ucapan kalimat tauhid ‘Laa ilaaha illallah ….’. Dengan adanya hadits-hadits yang menetapkan jumlah dzikir seperti itu maka dengan sendirinya orang yang berdzikir perlu mengetahui jumlahnya yang pasti.
Menurut riwayat bentuk tasbih yang kita kenal pada zaman sekarang ini baru digunakan mulai abad ke 2 Hijriah. Ketika itu nama ‘tasbih’ belum digunakan sebagai menyebut alat penghitung dzikir. Hal itu diperkuat oleh Az-Zabidi yang mengutip keterangan dari gurunya didalam kitabTajul-‘Arus . Sejak masa itu tasbih mulai banyak dipergunakan orang dimana-mana.

Pada zaman kita sekarang ini bentuk tasbih terdiri dari 99/100 buah butir atau 33 butir, sesuai dengan jumlah banyaknya dzikir yang disebut-sebut dalam hadits-hadits Bentuk tasbih ini malah lebih mudah dibandingkan pada masa zaman nya Rasulallah saw. dan masa sebelum abad kedua Hijriah. Begitu juga untuk menghitung jumlah dzikir agama Islam tidak  menetapkan cara tertentu.  Hal itu diserahkan kepada masing-masing orang yang berdzikir.

Cara apa saja untuk menghitung bacaan dzikir itu asalkan bacaan dan alat menghitung yang tidak dilarang menurut Kitabullah dan Sunnah Rasulullah saw.. itu baik untuk diamalkan.

Perlu juga diketahui, bahwa menghitung dzikir dengan tasbih disunnahkan menggunakan tangan kanan, yaitu sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Salaf. Hal itu disebut dalam hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lain-lain. Dalam soal dzikir yang paling penting dan wajib diperhatikan baik-baik ialah kekhusyu’an, apa yang diucapkan dengan lisan juga dalam hati mengikutinya. Maksudnya bila lisan engucapkan Subhanallah maka dalam hati juga memantapkan kata-kata yang sama yaitu Subhanallah..

No comments:

Post a Comment